Menu

Blog

  • Santa’s House

Santa’s House

An event for all the family which includes a typical Christmas village with a Santa’s house where children can take a photo with Santa. Donations collected will be given to the Malta Community Chest Fund. In case of bad weather the activity will be held on December 20th from 7:00pm onwards.

Serata għall-familja kollha li tinkludi villaġġ tal-Milied tipiku għat-tfal biex jieħdu ritratt ma’ Father Christmas. Id-donazzjonijiet li ser jinġabru ser imorru għall-Malta Community Chest Fund. F’każ ta’ maltemp l-attività tkun fl-20 ta’ Diċembru mis-7:00pm ’il quddiem.