Menu

Blog

  • The Grand Christmas Concert

The Grand Christmas Concert

Is-Soċjetà Mużikali Santa Margerita VM proudly presents the fifth edition of The Grand Christmas Concert with the participation of St Margaret Band and various other guest singers under the direction of Mro George Apap.

Is-Soċjetà Mużikali Santa Margerita VM ta’ Sannat tippreżenta l-ħames edizzjoni tal-Kunċert Kbir tal-Milied bis-sehem tal-Banda Santa Margerita u diversi kantanti oħra mistiedna taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro George Apap.